Privacyverklaring

Algemeen

Op de websites van SportImprovement is de onderstaande privacy verklaring van toepassing. Onder SportImprovement wordt verstaan alle bedrijven en bedrijfsnamen die horen bij SportImprovement.

Persoonsgegevens

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. SportImprovement streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van SportImprovement achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u, op uw eigen verzoek, te kunnen informeren over SportImprovement. Alle aan SportImprovement verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door SportImprovement aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Cookies

Naast persoonsgegevens gebruikt SportImprovement ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren.

Toepasselijk recht

Deze privacy verklaring, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de privacy verklaring, worden beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

SportImprovement mag deze privacy verklaring zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website worden geplaatst.

SportImprovement gebruikt uw klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt  hebt, namelijk het verwerken en leveren van uw bestelling en u daarnaast eventueel te voorzien van informatie over onze producten. SportImprovement verzoekt u uw telefoonnummer en e-mailadres in te vullen, zodat indien nodig contact met u kan worden opgenomen. De informatie over onze producten verstrekken wij alleen als u dit heeft aangegeven.

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties / de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door SportImprovement nageleefd. SportImprovement verstrekt uw persoonlijke gegevens  NIET aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw geregistreerde gegevens inzien, wijzigen en verwijderen nadat u bent ingelogd op www.sportimprovement.nl met de inloggegevens die u bij uw aanmelding heeft ontvangen.